Szanowni Państwo, wszelkie dane osobowe, które przekażecie nam w procesie składania zamówienia czy rejestracji, zostaną użyte wyłącznie do sprawnego przeprowadzenia tego procesu. W razie problemów z wysyłką zamówionych artykułów (np. błędny adres wysyłki, szczególnie wysoki wolumen zamówienia), obsługa sklepu LactoJoy będzie starała się z Państwem skontaktować drogą telefoniczną lub e-mail’ową w celu ich wyjaśnienia czy uniknięcia ewentualnych pomyłek. Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, żeby jakość obsługi w naszym serwisie dorównywała jakości oferowanych przez nas artykułów.

§ 1. Polityka prywatności

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego www.lacto-joy.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest – Elimbikuk sp. z o. o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice, NIP: 9542770928, REGON: 36584097000000.

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1.4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają, Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

1.5. Serwis realizuje funkcje uzyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez zapisywanie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

1.6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

1.7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

1.8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

1.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

1.11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu www.lacto-joy.pl i nie są w żaden sposób przez serwis www.lacto-joy.pl nadzorowane. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi, w razie z nich korzystania, zalecamy się zapoznać.