Typy nietolerancji laktozy

Typy nietolerancji laktozy

Nietolerancja laktozy (cukru mlekowego) – typy:

  1. pierwotna nietolerancja laktozy
  2. wtórna nietolerancja laktozy
  3. wrodzona nietolerancja laktozy.

Pierwotna nietolerancja laktozy

Najczęściej występujący typ nietolerancji. Dochodzi do niej w procesie dojrzewania – dziecięca zdolność wytwarzania laktazy zanika z wiekiem. Przyroda nie przewiduje by dorośli ludzie pili mleko, dlatego jest to jak najbardziej naturalne, że większość dorosłych ludzi na świecie nie produkuje enzymu laktaza. Pierwotna nietolerancja bardzo dobrze poddaje się substytucji preparatami zawierającymi enzym laktazę np.LactoJoy. Zdarza się, że dorośli ludzie zachowują przez całe życie zdolność wytwarzania laktazy, przy czym notuje się tu dużą zależność etniczną np. w Polsce nietolerancja laktozy występuje u około 1/3 populacji osób dorosłych.

Wtórna nietolerancja laktozy

Ta forma nietolerancji laktozy nie jest dziedziczna ani nie jest związana z dojrzewaniem. Występuje na skutek uszkodzenia ścianek jelita cienkiego, przez co nie może zostać uwolniony enzym laktaza. Do uszkodzenia może dojść w wyniku różnych chorób jelit ale także w wyniku chemioterapii, alkoholizmu czy zażywania antybiotyków. W zależności od przypadku istnieje szansa na przywrócenie prawidłowej funkcji jelit.

Wrodzona nietolerancja laktozy

W tym wypadku nietolerancja jest wrodzonym defektem genetycznym. Organizm od urodzenia jest niezdolny do produkcji laktazy. Noworodek dotknięty tym typem nietolerancji laktozy, nie toleruje także mleka matki i trzeba go karmić specjalnym mlekiem bez laktozy. Jest najrzadziej występującym typem nietolerancji.

LactoJoy zespół jelita drażliwego laktaza laktoza 6 opac

< Powrót

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *